גרימת מוות ברשלנות בתאונת עבודה (קשות),עבירת רשלנות פלילית

מקרה מוות ברשלנות  מחייב טיפול במספר רב של פרמטרים, הן בפן הפלילי והן בפן המנהלי על כל מרכיביו , לחץ כאן לקבלת פרטים נוספים וקבלת ייעוץ משפטי מומחה במקרה של מוות ברשלנות באתר בנייה!

 

עורך דין פלילי מוות ברשלנות באתר בנייה
קבלן / בעל מפעל - במקרה של תאונה באתר הבנייה או במפעל צרו איתנו קשר לקבלת סיוע משפטי כולל!

טיפול משפטי אפקטיבי בחקירה פלילית ובהליכים פליליים שמנוהלים לאחר תאונות עבודה חייבים להתבצע ע"י צרוף של שני גורמים:

  • האחד, עורך דין פלילי מנוסה שמכיר את הפן המשפטי – פלילי.
  • השני, מומחה בטיחות שמכיר את כל נושאי ההנדסה והבטיחות.

משרדנו מעסיק את מר אשר אסבן שהינו מומחה בטיחות וחוקר תאונות מהשורה הראשונה, בעל ותק,
השכלה וניסיון מהבולטים בארץ, שמעורב בחקירת מרבית תאונות העבודה הקשות שהתחוללו בישראל בעשרים השנים האחרונות.

מר אסבן מוסמך בכל תחומי ההנדסה והבטיחות שרלוונטיים לתאונות עבודה. כמו כן הוא מוסמך ע"י משרדי העבודה, התחבורה והמשפטים, לחקור תאונות עבודה מכל סוג.

חוות הדעת המקצועיות של מר אסבן הביאו לשינוי בשני תקנים ישראלים.

אנו דוגלים בטיפול באירוע תאונה מיד עם התרחשותו שכן השעות הראשונות הינן קריטיות לאופן בו יתנהל המשך ההליך.

יעוץ מידי לחשודים והמעורבים ולימוד האירוע בזמן אמת הם המתכון לטיפול משפטי ומקצועי מיטבי.

מספר דוגמאות להצלחות וחשיבות ייצוג ע"י עורך דין מומחה

 

 

מעל 27 שנות ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים

עבירות רשלנות פלילית – גרימת מוות ברשלנות, גרימת חבלה ברשלנות, תאונות עבודה קטלניות

בשנת 2019 נכנס לתוקפו תיקון חוק העונשין. עבירת ההריגה בוטלה ופוצלה להמתה בנסיבות מחמירות והמתה בקלות דעת. שעבירת גרימת מוות ברשלנות נותרה על כנה.

סעיף 304 לחוק העונשין קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר למורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות.

סעיף 304 לחוק העונשין קובע כדלקמן :

"הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים".

עורך דין פלילי מוות ברשלנות

 

מוות ברשלנות יסוד נפשי

גרם מוות ברשלנות הינה עבירה בעלת יסוד נפשי חריג בנוף ההליך הפלילי, שכן בעבירה זו הנאשם כלל לא חפץ בתוצאה הקטלנית, אז נשאלת השאלה מדוע מעמידים אותו לדין פלילי? התשובה נעוצה ברצון של המחוקק להמחיש לנו את קדושת החיים והצורך לנהוג במשנה זהירות כאשר הדבר נוגע לחייהם של בני אדם.

סעיף 341 לחוק העונשין קובע את עבירת "החבלה ברשלנות" וקובע עונש של עד שנת מאסר למורשע בעבירה זו. הסעיף קובע כדלקמן:

"העושה מעשה שלא כדין, או נמנע מעשות מעשה שחובתו לעשותו, והמעשה או המחדל אינם מן המפורטים בסעיפים 338 עד 340, ונגרמה בהם חבלה לאדם, דינו – מאסר שנה ".

 

החקיקה המובילה בתחום הבטיחות הינה פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970 .

 

מכוחה של הפקודה הותקנו תקנות רבות . להלן מספר דוגמאות :

 

תאונות עבודה קטלניות

בשנים האחרונות חלה עליה דרמטית במספר ההרוגים והפצועים מתאונות עבודה חלקם כתוצאה מרשלנות פושעת. תאונות עבודה גובות את חייהם של עשרות עובדים. מרבית ההרוגים הינם בענף הבניה, אך מספר לא מבוטל של עובדים נהרגו גם בענפי התעשייה, השירותים והמסחר, החקלאות ועובדי חברות מעליות.

הסיבות העיקריות לתאונות עבודה קטלניות הן בגין התמוטטות וקריסה של חלקי מבנה, התחשמלות, לכידה במכונות בין עצמים, נפילת עצם או ממכה מעצם בענף הבינוי, התמוטטות קירות, קורות וגגות, כשלים הנדסיים בתכנון וביצוע בניה, תאונות שנגרמות מנפילה מגובה עקב כשלים במיגון מתאים, תאונות בהן מעורבים כלי הרמה כעגורן צריח, ועוד.

 

טיפול גורמי אכיפת החוק בתאונות עבודה קטלניות

בשנת 2018 הוקמה יחידת פל"ס (המפלג לחקירות תאונות עבודה – פועלים ללא סיכון) שהינה יחידה משטרתית משותפת למשטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים ומשרד העבודה והרווחה שיעודה לחקור תאונות עבודה קטלניות.

מטרת היחידה להעלות את רף הבטיחות בתחום העבודה בישראל, ובאתרי בניה בפרט.

היחידה הינה מפלג ייעודי כחלק מהיחידה הכלכלית של להב 433.

כמעט בכל אירוע במקום עבודה שמסתיים במוות של עובד, תפתח משטרת ישראל בחקירת האירוע, תחקור חשודים פוטנציאלים ועדים לאירוע. במקביל חוקרים את האירוע מפקחים מטעם משרד העבודה שמסייעים למשטרת ישראל בחקירתה.

בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (צווים להפסקת עבודה באתרי בניה), באתר בו אירעה תאונה בה נהרג אדם יוטל באופן מיידי צו הפסקת עבודה באתר לתקופה של לפחות 48 שעות ממועד התאונה.

עורך דין פלילי לייצוג נאשמים בגרימת מוות ברשלנות
עו"ד פלילי שחר מנדלמן - ייצוג משפטי - גרימת מוות ברשלנות

תאונות עבודה קטלניות – בתי המשפט והאכיפה פלילית

לאור העלייה במקרי תאונות העבודה הקטלניות שנובעות מרשלנות, אנו עדים להחמרה בענישה מצד בתי המשפט בתיקים בהם מורשעים נאשמים בעבירות של גרימת מוות ברשלנות או חבלה ברשלנות.

בתיק מסוג זה הפרקליטות היא שמכריעה האם יוגש כתב אישום וכנגד מי יוגש כתב אישום.

מגמת הפרקליטות לאחרונה היא להרחיב את בעלי התפקידים האחראים לגרימת תאונות עבודה קטלניות וזאת במטרה ליצור הרתעה בקרב האחראים על שמירת ביטחונם של העובדים.

אם בעבר הסתפקו בהעמדה לדין של מנהלי העבודה או ממוני בטיחות, כיום המגמה היא להעמיד לדין בעלי תפקידים בכירים יותר בחברות כאחראים למקרים בהם התגלתה רשלנות.

 

החמרת האכיפה מצד המדינה בתיקי גרם מוות ברשלנות

 

 

מי האחראים למקרי מוות או חבלה במקרה של תאונת עבודה קטלנית

רשלנות עניינה בנטילת סיכון בלתי סביר בנסיבות העניין להתרחשות תוצאה של חבלה או מוות או לגרימת סכנה לקרות תוצאה שכזו. במקרים שעניינם תאונות עבודה קטלניות הרשלנות תתבטא בהפרה או אי מילוי של חוקי הבטיחות והוראות הבטיחות בעבודה.

מקרים של תאונות עבודה לרב הינם מקרים מורכבים כשבמסגרתם נבחנת אחריותם של נושאי המשרה השונים בחברה לתוצאה הקטלנית.

הוכחת עבירה של גרימת מוות ברשלנות וחבלה ברשלנות מחייבת הוכחה בראש ובראשונה של רשלנות וכן קשר סיבתי (משפטי ועובדתי) בין הרשלנות לקרות התוצאה, הכל מעבר לספק סביר.

בתאונות בענף הבניה לרב יחקרו מנהלי העבודה, ממונים על הבטיחות, עוזרי בטיחות, קבלני הביצוע ומנהלי הפרויקטים, ולעיתים אף אורגנים בכירים בחברה.

החוק ביחס לעבודות בניה מתייחס למספר בעלי תפקידים: מזמין העבודה (יזם, בעל הנכס), מבצע הבניה (קבלן ראשי, קבלן משנה, מנהל פרויקט ומנהל העבודה).

בתאונות עבודה שאינן בענף הבניה תחול האחריות על נושאי משרה שונים, לרבות הגורמים האמונים על שמירת הבטיחות במקום ועל הפיקוח על הוראות הבטיחות.

 

חשיבות ליווי משפטי ע"י עו"ד פלילי במקרים של רשלנות פלילית בתאונות עבודה

מומלץ ביותר להיוועץ עם עורך דין פלילי המתמחה בטיפול בתאונות עבודה קטלניות ובהליכים של גרימת מוות ברשלנות.

תיקים מסוג זה הינם מורכבים בדרך כלל ועולות לרוב סוגיות הנדסיות ומקצועיות המצריכות ליווי של מומחה שיכין חוות דעת מקצועית מטעמנו.

חשוב לקבל ייעוץ לפני החקירה הראשונית, והחוקרים מחויבים ליידע חשוד כי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם ימסור את גרסתו הראשונית.

מטבע הדברים חשוד לאחר אירוע טראומתי מצוי בלחץ, בלבול וסערת רגשות ולכן חשיבות מרובה לקבל ייעוץ מקצועי עוד בטרם תחל החקירה.

הרשעה בעבירה של גרימת מוות ברשלנות חושפת את המורשע בפני סכנה של עונש של מאסר בפועל ולענישה כלכלית מכבידה, לצד הרשעה פלילית כמובן – על כל המשתמע מכך.

נאשם המורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות והוא קבלן רשום, מצוי בסיכון לאיבוד רישיונו או להתליית רישיונו. כך גם מהנדס או אדריכל רשום.

החשיבות לליווי משפטי קריטית גם בתום החקירה.

תיקים שעניינם גרימת מוות ברשלנות / חבלה ברשלנות יועברו לעולם להכרעת הפרקליטות האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק.

בעבירות אלה אין חובת שימוע ומכן החשיבות הקריטית להיות בקשר עם הפרקליטות בטרם יוחלט באם להגיש כתב אישום.

לעיתים הפרקליטות מוכנה לפנים משורת הדין, לערוך שימוע בטרם החלטתם ולנהל מו"מ בטרם יונח כתב אישום לפתחו של בית המשפט. לעיתים ניתן לשכנע את הפרקליטות כי יורו על סגירת התיק הפלילי או לחלופין לשכנעם להמיר את סעיפי האישום לעבירות קלות יותר לפי פקודת הבטיחות לדוגמא . להלן מספר דוגמאות להצלחות משרדינו :

 

 

 

טיפול משפטי בתיקי גרם מוות ברשלנות מצריכים עורך דין פלילי בעל ניסיון והתמחות בתחום זה ואינם תיקים פליליים "רגילים".

לרוב החשודים הינם אנשים נורמטיביים לחלוטין שנתקלים לראשונה ברשויות אכיפת החוק ומכאן החשיבות לטיפול מקצועי ומדויק.

Template is not defined.
דילוג לתוכן