שימוע אצל רשם הקבלנים - עדכון חשוב שיחסוך לכם את אי הנעימות

הנדון : עדכונים  חשובים לקבלני בניין – שימוע אצל רשם הקבלנים 

בשנים האחרונות אנו מייצגים קבלנים בשימוע שנערך להם אצל "רשם הקבלנים" ו "משרד העבודה". להלן עדכון חשוב ביותר שיחסוך מכם את המעמד הלא נעים של זימון לוועדה המייעצת וההשלכות של הענישה בהתאם לסמכויות הועדה.

  1. היקף העבודה של קבלן בהתאם לסיווגו נקבע על פי ההיתר לו מוגבל סיווגו. כלומר, קבלן המסווג ג-1 לא יכול לפצל את העבודה למספר חוזים עם קבלני משנה באופן שיחרגו מהיקף העבודה לה מוגבל הסיווג שלו. לדוגמא, אם ההגבלה לקבלן ג-1 היא היקף עבודה בסך מקסימלי של 4.9 מיליון ₪ זהו הסכום אותו מוסמך הקבלן לבצע. סכום זה כולל כל חוזה אותו יעשה קבלן המשנה עם קבלני משנה אחרים .
  1. קבלן ג-1 לא יכול להעביר עבודה לקבלן משנה באופן שהיקף העבודה המשותפת יחרוג מהיקף העבודה המותר ל ג-1. כך כמובן לגבי סיווגים גבוהים יותר.
  1. עוד הדגישה הועדה המייעצת כי על מבצע הבניה לחתום על הסכם מול כל קבלן משנה  בנפרד !!! ולא יתקבל מצב שבו המבצע חותם עם קבלן ג-1 על חוזה של 12 מיליון ₪ לדוגמה, כך שקבלן ג-1 יחתום עם קבלן ג-2 על חוזה בהיקף עבודה של 8 מיליון ₪ אליו תתווסף עבודה בהיקף של 4 מיליון ₪ שבסמכות ג- 1.  
  1. קבלן משנה לא יכול לחתום על הסכם עם קבלן נוסף. רק "מבצע הבנייה" יכול לחתום על הסכם עם קבלני משנה אחרים. עוד הוער כי "הסכם משולש" עליו חתומים מבצע הבניה, קבלן המשנה וקבלן נוסף ששכר קבלן המשנה, אינו מקובל על הוועדה.
  1. הוועדה המייעצת העירה כי "מבצע בנייה" יכול להעסיק מספר קבלני משנה בתנאי שיש הפרדה ברורה בין העבודות, פיסית ומעשית. כלומר לא ניתן לטעון כי באתר שבו מבוצעת עבודת שלד בסכום של 20 מיליון, יעסיק מבצע הבנייה ארבעה קבלני משנה בסיווג של ג-1 כל אחד לביצוע השלד.
  1. נוסיף כי ככל ש"מבצע הבנייה" יחתום על הסכם לקבלת "כוח אדם" (שחובה כמובן שיהיה לו היתר להעסקת כוח אדם), הרי שלגישת הועדה המייעצת, אסור לקבלן כוח אדם  להביא עימו ציוד וחומרים, אלא כוח אדם בלבד.
  1. מעבר לצורך נעיר כי במידה ו"מבצע הבנייה" הוא בעל סיווג של ג-5, והוא מעסיק מספר קבלני משנה, הרי שחובה כי : היתר הבנייה, ניהול הפרוייקט, פיקוח על הפרוייקט, רכש החומרים והציוד, העסקת יועצים, מנהל העבודה, ממונה הבטיחות, עוזר הבטיחות וכל יתר הפעילות המנהלתית / ארגונית באתר, יבוצעו על ידיו, באחריותו המוחלטת.
  1. אנו שבים ומזכירים כי מעבר לענישה של רשם הקבלנים, הרי שחריגה מדרישות אלו עלולה להשפיע גם על החשיפה בתחום הפלילי וגם על החשיפה הביטוחית במידה והמבטחת תטען להיעדר כיסוי ביטוחי עקב הפרה של הוראות החוק.
  1. נזכיר עוד כי הטיפול שלנו בקבלני הבניין מבוצע ביחד עם אשר אסבן מחברת "בטיחות וחוק" שמלווה ומייעץ לקבלני בניין כבר שנים רבות והינו מומחה בטיחות וחוקר תאונות מהמובילים בארץ  (www.asaban.co.il)

 

סרטוני וידאו מאותו נושא

Template is not defined.
דילוג לתוכן