עורך דין פלילי

שימוש עצמי בקנאביס

עבירות השימוש העצמי בקנאביס יהפכו לעבירות מנהליות ללא רישום במרשם הפלילי

 

ביום 27.3.2022 פורסמו ברשומות תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – החזקת קנאביס ושימוש בו לצריכה עצמית), התשפ"ב-2022 (מצ"ב הפרסום ברשומות). תחילתן של תקנות אלו נקבעה ל-1 באפריל 2022 (עם פקיעתה של הוראת השעה הקודמת בעניין עבירת הקנס המיוחדת).

 

 

הסדר חדש – עבירה מנהלית

ההסדר החדש קובע כי עבירה לפי סעיף 7(א) לפקודת הסמים המסוכנים לעניין החזקת קנאביס או שימוש בו לצריכה עצמית, היא עבירה מינהלית. בצד העבירה המינהלית הועמד קנס מינהלי קצוב, כדלקמן:

 

א. לגבי החזקה – 500 ₪.

ב. לגבי שימוש ב"מקום פומבי" – 1,000 ₪.

ג. לגבי שימוש שאינו ב"מקום פומבי" – 500 ₪.

 

לעניין גובה הקנס כאמור, יש לשים לב להגדרה המפורטת של "מקום פומבי" שנקבעה בתקנות:

א. מקום ציבורי, כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, ובלבד שאדם יכול לראות את המעשה מכל מקום שהוא;

ב. מקום שאינו ציבורי כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, ובלבד שאדם המצוי במקום ציבורי יכול לראות את המעשה, למעט "בית מגורים" כהגדרתו באותו סעיף;

ג. רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה.

 

גם בהסדר הנוכחי נקבעו מספר חריגים לתחולת התקנות (אם כי מדובר בחריגים מצומצמים יותר בהיקפם לעומת הוראת השעה הקודמת):

 

א. חייל (כהגדרתו בתקנות);

ב. יוצא צבא המשרת בגופי ביטחון שונים, כפי שנקבעו בתקנות;

ג. אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ("הנתון כדין במשמורת בית סוהר", כלומר ללא עובדי השירות);

ד. קטין (שלגביהם ההחרגה נקבעה בשלב זה רק כהוראת שעה למשך 3 חודשים – בימים אלה מתקיימים דיונים נפרדים באשר להסדר הקבע בעניינם)

 

שינוי המדיניות יביא להפסקה של העיוולת הנוראית לפיה מדינת ישראל השקיעה משאבים אדירים, הן של המשטרה והן של מערכת המשפט, ב"רדיפה" אחרי אנשים נורמטיביים לחלוטין, אזרחים שומרי חוק, שלא עשו רע לאיש, והביאו להרשעת חלק מהם ללא כל הצדקה.

טוב עשו כשהפכו את העבירה הפלילית של החזקת סמים לצריכה עצמית לעבירה מנהלית, ועוד יותר טוב יעשו אם יפנימו שאין שום הצדקה שאדם שמעשן ג'וינט יוגדר כמי שמבצע עבירה, בין אם היא פלילית ובין אם היא גוררת קנס מינהלי.

Template is not defined.
אישום פלילי על שימוש בגראס מריחואנה

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן