עורך דין עבירות מין - ייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מין

אחד התחומים המורכבים ביותר, אם לא המורכב מכולם בעולמו של עו"ד פלילי, הוא ייצוג נאשם בעבירות מין.

זהו אחד התחומים המורכבים בבית המשפט הפלילי, תחום טעון רגשית, סבוך שהופך את הייצוג בו למאתגר וקשה במיוחד.

נאשם בפלילי נאלץ להתמודד עם היותו UNDERDOG עוד בטרם התחיל המשפט. פסיקת בתי המשפט מחמירה כל העת, האווירה הציבורית לוחצת כל העת להחמיר עם מורשעים בעבירות מין, נאשם מתמודד מול בתי משפט שאינם מגלים אמפטיות יתר לנאשמים מסוג זה, מול פרקליטות, מרכזי הסיוע למיניהם ועוד.

עורכת דין מומחית בעבירות מין
עורכת דין עבירות מין ומשפט פלילי | שלומציון גבאי מנדלמן

 

עורכת דין פלילית שלומציון גבאי, מומחית בדין הפלילי וייצוג נאשמים בעבירות מין , בתכנית ב"כאן 11"  על על הסיבות והאתגר לשמש סניגורית של חשודים בביצוע עבירות מין!

 

אם בעבר לא ניתן היה להרשיע בעבירות מין על סמך עדות יחידה של מתלונן/מתלוננת, הרי כעת אין צורך בתוספת ראייתית כלשהי. די בכך שבית המשפט ייתן אמון מלא בגרסת הקורבן כדי להביא להרשעת נאשם.

גם לאחר תשלום חובו לחברה וריצוי עונשו, המורשע בעבירות מין ממשיך לרב להיות נתון תחת פקוח ומגבלות.

בשנת 2006 נכנס לתוקף במדינת ישראל חוק חדשני שמאפשר הטלת הגבלות ופיקוח על מי שהורשע בעבירת מין גם לאחר שסיים לרצות את מלוא עונשו.

החוק הישראלי מסתמך בצורה בלעדית כמעט על הערכת מסוכנות מינית שמבצע מעריך מסוכנות שהוסמך לכך.

היה ומסוכנותו המינית של מי שהורשע בעבירת מין מוערכת על ידי מעריך המסוכנות למעלה מ"נמוכה" בית המשפט שהרשיע וגזר את דינו של המורשע בעבירת מין יכול להטיל עליו במסגרת צו פיקוח הגבלות שונות בנוגע למקומות בהם יכול לשהות או לגור, אנשים עמם יכול להתרועע, עבודות בהן יכול לעבוד, שימוש במחשב וברשת האינטרנט, החזקת חומר פורנוגרפי, שימוש באלכוהול ובסמים ועוד, וזאת למשך פרק זמן של עד חמש שנים (כאשר מי שמסוכנותו גבוהה ניתן להאריך את ההגבלות גם מעבר לחמש שנים)

לצורך אכיפה של החוק הוקמה יחידת פיקוח מיוחדת במסגרת שירות בתי הסוהר ובית המשפט במסגרת הצו מקנה לה סמכויות שונות כדי לפקח על עמידה בתנאי הצו. מדובר בסמכויות לדרוש ולקבל מידע, להיכנס למקום מגורי המפוקח, לאשר מראש מקומות עבודה, לבצע חיפוש במגורים כולל חיפוש במחשב, לבצע בדיקות סמים ואלכוהול ועוד.

ייצוג בהליכים שמוגשים על ידי הפרקליטות להוצאת צו פקוח מצריכים מיומנות ספציפית ומיוחדת וכוללים בין היתר חקירה נגדית של מעריכי מסוכנות על חוות דעתם בניסיון לקעקע את הקביעה כי מדובר באדם שנשקפת ממנו מסוכנות מינית.

 

סוגי עבירות המין

עבירות מין מפורטות בסימן ה' לחוק העונשין וכוללות אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשים מגונים ומעשים מגונים בפומבי. בנוסף, החוק למניעת הטרדה מינית מונה עבירה נוספת והיא הטרדה מינית. העבירות הינן :

אינוס– בניגוד לסעיף 345 לחוק העונשין.

סעיף זה מתייחס לבעילת אישה במצבים הבאים: שלא בהסכמתה; הסכמתה שהושגה במרמה; בהיותה קטינה (שטרם מלאו לה 14 שנים) על אף שהסכימה; תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה או כל מצב פיזי או נפשי אחר המונע ממנה להסכים למעשה באופן חופשי.

מעשה סדום– בניגוד לסעיף 347 לחוק העונשין.

מעשה סדום, מוגדר בחוק כ”החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר המין לפיו של אדם” במקרים הבאים:אם העבירה בוצעה באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 ,אם העבירה בוצעה באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה,אם העבירה בוצעה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או שירות.

בעילה אסורה בהסכמה– בניגוד לסעיף 346 לחוק העונשין.

סעיף זה המתייחס לבעילה אסורה בהסכמה מתייחס למצבים הבאים:בעילת קטינה שמלאו לה 14 שנים אך טרם מלאו לה 16, והיא אינה נשואה לבועל.בעילת קטינה שמלאו לה 16 שנים אך טרם מלאו לה 18, תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או השגחה.בעילת אישה שמלאו לה 18 שנים תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה, או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו של הבועל נשוי.

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל – בניגוד לסעיף 347 א לחוק העונשין.

מעשה מגונה– בניגוד לסעיף 348 לחוק העונשין.

פעולה מינית, שאינה בעילה, הנעשית ללא הסכמת אחד הצדדים. ההגדרה של מעשה מגונה על פי חוק היא “מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים”.

מעשה מגונה בפומבי – בניגוד לסעיף 349 לחוק העונשין.

עבירה זו כוללת חשיפה של איברי המין או אוננות לידי אדם אחר או במרחב ציבורי.

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע – בניגוד לסעיף 351 לחוק העונשין.

עבירות מין ברשת האינטרנט / החזקת חומרי תועבה בהם דמותם של קטינים– בניגוד לסעיף 214 לחוק העונשין.

הטרדה מינית – לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

החוק למניעת הטרדה המינית מגדיר רשימת מקרים אשר בנסיבות מסוימות יכולים להוות עבירה של הטרדה מינית:

עבירה סחיטה באיום כאשר האדם נדרש לעשותו הינו בעל אופן מיני.

עבירת המעשה המגונה, הינה גם יכולה להוות הטרדה מינית. יש לשים לב כי "מעשה מגונה" הינו מושג רחב ומצריך כי יעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

בתי משפט הדנים בעבירות מין

חלק מעבירות המין נדונות בבתי משפט שלום. עבירות במדרג חומרה גבוה יותר נדונות בבית המשפט המחוזי בפני דן יחיד. העבירות החמורות ביותר כאונס – נדונות בבית המשפט המחוזי בפני הרכב פשע חמור בו יושבים שלושה שופטים בדין.

החשיבות ביעוץ משפטי לפני חקירה פלילית בחשד לעבירת מין

עו"ד המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין ראוי שיהיה בעל התמחות ייחודית בתחום המחייבת הכרת החוק והפסיקה ובעיקר נסיון רב שנים בייצוג נאשמים בעבירות דומות.

קיימת חשיבות מרובה בייחוד בתחום זה לקבל ייעוץ לפני החקירה הראשונית במשטרה. קיימת חשיבות בקבלת ייעוץ מדויק שעשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת בהמשך ניהול ההליך הפלילי. לעיתים שלבי החקירה הראשוניים הם הקריטיים והחשובים ביותר בניהול ההליך הפלילי. לעיתים אין הזדמנות למקצה שיפורים.

ייעוץ לפני חקירה מצריך בחינת קשת רחבה של שיקולים:

  • האם לשמור על זכות השתיקה? מהן ההשלכות של זכות השתיקה?
  • כיצד להתמודד עם הראיות / החשדות? האם להסכים להשתתף בעימות? האם להסכים לבדיקת פוליגרף? כיצד להתנהג ולהתמודד בחקירה המשטרתית? כיצד לאסוף ראיות? במקרה והייעוץ ניתן לפני פתיחת חקירה – יש להעריך כיצד המשטרה תפעל ועוד.

במסגרת הטיפול בייצוג חשוד בעבירות מין אנו מבקשים במקרים המתאימים צו איסור פרסום על שמו של החשוד אותו אנו מיצגים או כל פרט אחר היכול להביא לזיהויו.

איסור פרסום שם של חשוד חוסך ממנו עוגמת נפש רבה, בושה ותיוג ע"י החברה, לעיתים רבות על לא עוול בכפו.

 

ייצוג משפטי בשימוע לפני הגשת כתב אישום

חשודים (שאינם עצורים) זכאים ברב עבירות המין לשימוע בפני הפרקליטות / גורמי התביעה.

בשלב זה עורך הדין הפלילי - אנו מקבלים את חומר הראיות (דבר שאין אנו זכאים לו בשלבי החקירה) ובידינו כלים להתמודדות מקצועית עם החשדות המופנים כלפי הלקוח אותו אנו מייצגים.

לעיתים בהליך השימוע ניתן לשכנע את גורמי התביעה שלא להגיש כתב אישום כנגד הלקוח אותו אנו מייצגים, לעיתים ניתן לשכנע להגיע להסדר מותנה מחוץ לכותלי בית המשפט, לעיתים ניתן להגיע להסדרים שונים בטרם הגשת כתב אישום ומכאן החשיבות העצומה של ייצוג משפטי מיומן בהליך זה.

דוגמא לתיק שהיה בטיפול משרדינו בו נמחק כתב אישום בהעדר שימוע של נאשם שהואשם ב 16 מקרי אינוס. כתב האישום לא הוגש מחדש!

לחץ כאן להנחיות היועמ"ש לעניין השימוע.

 

יצוג משפטי בתיקי עבירות מין בבית המשפט ובהליכי ערעור

במסגרת הייצוג בהליכים פליליים בעבירות מין יש לשקול קשת רחבה של שיקולים כבדי משקל.

ראשית, יש ללמוד את חומרי הראיות ולהעריך הערכה מקצועית האם חומר הראיות מבסס סיכוי להרשעה פלילית מעבר לכל ספק סביר, האם הראיות מבוססות לגבי כל עובדות כתב האישום או חלקן, האם יש מקום לנהל הוכחות, קרי, לחקור את העדים, ולנסות להביא לזיכויו של הלקוח אותו אנו מייצגים.

עורך דין מומחה בעבירות מין
עורך דין עבירות מין שחר מנדלמן

בחינת הסיכוי לזיכוי או הרשעה דורשת ניסיון רב ואחריות רבה. לעיתים התוצאה אותה ניתן להשיג ב"הסדר טיעון" קלה שבעתיים מהשארת ההכרעה בידי בית המשפט.

בניית הגנה לנאשם בעבירות מין הינה מלאכת מחשבת מורכבת. במקרים המתאימים אנו מנהלים מו"מ עם רשויות התביעה ומנסים במסגרת זו להוביל לתוצאה הקלה ביותר עבור הלקוח.

גם אם הלקוח שבו אנו מטפלים מורשע במסגרת הסדר או ע"י הכרעת בית המשפט, הדרך עוד ארוכה עד לגזירת הדין.

אנו מאמינים באפשרות שיקומם של נאשמים, עובדים עם מומחים בתחום השיקום של עברייני מין, ומאמינים שלשיקולי שיקום יש וצריך להיות משקל רב בטרם גזירת דינו של נאשם בעבירות מין.

במקרים רבים שכנענו את בית המשפט שלא להטיל מאסר בפועל בעבירות מין קשות לאחר הליך שיקומי מוצלח.

Template is not defined.
דילוג לתוכן