עורך דין פלילי

עורך דין הטרדה מינית - ייעוץ משפטי לנאשם / חשוד בביצוע הטרדה מינית

המושג "הטרדה מינית" הוגדר ע"י המחוקק בחוק למניעת הטרדה מינית כאחד מהמעשים הבאים:

 • סחיטה באיומים – כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופן מיני.
 • מעשים מגונים – כמשמעותם בסעיפים 348 ו- 349 לחוק העונשין.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסותו האמורות.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ז) בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה,
  גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
עורך דין פלילי שחר מנדלמן
עו"ד פלילי שחר מנדלמן - ייעוץ משפטי לנאשמים בהטרדה מינית

 

  • לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין.
  • למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; פסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין.
  • לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
  • לתלמיד בכיתה י"ב או י"ג, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  • לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים).
  • למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז – 2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.
  • לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
   • כאשר מדובר בתלונה על הטרדה מינית במקום העבודה – אין צורך להוכיח, שהעובדת הראתה למטריד שהיא לא מעוניינת בהצעותיו המיניות או בהתייחסותו המינית כלפיה.
   • כך גם לגבי כל מערכות היחסים האחרות שמנה המחוקק בפסקאות (א) עד (ז) שהובאו לעיל.
   • המכנה המשותף לכל אותן מערכות יחסים שמנה המחוקק הינו חוסר השוויון המובנה בין הצדדים, בשל קיום יחסי מרות ו/או תלות.
   • בהתקיים יחסי מרות, גם אם המטריד פירש את שתיקת המוטרדת כהסכמה – הדבר לא יחלצו מאחריות להטרדה מינית שכן המחוקק "פטר" את המוטרדת מלהראות למטריד שהיא לא מעוניינת בהתייחסותו המינית כלפיה.

מהו העונש על הטרדה מינית?

 • במקרים רבים העונש המקסימלי בגין הטרדה מינית עומד על 2 שנות מאסר:
  • הצעות חוזרות בעלות אופן מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
  • הצעות או התייחסויות כאמור, תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.
  • במקרה הבא, העונש המקסימלי בגין הטרדה מינית עומד על 5 שנות מאסר:
   • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

מהי התנכלות?

 • "התנכלות", מוגדרת ע"י החוק למניעת הטרדה מינית כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

 

מהו העונש על התנכלות?

 • העונש המקסימלי בגין התנכלות עומד על 3 שנות מאסר.
 • הטריד אדם מינית אדם אחר וגם התנכל לו דינו – מאסר 4 שנים.

 

הטרדה מינית או התנכלות

 • הטרדה מינית והתנכלות הוגדרו ע"י המחוקק הן כעבירות פליליות והן כעוולות אזרחיות, כלומר כעילות לתביעה הן בהליך פלילי והן בהליך אזרחי.

 

ייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירות של הטרדה מינית

משרדנו מעניק ייצוג משפטי, על ידי עורך דין פלילי ותיק ומנוסה, בתחום ההטרדות המיניות המעורר סוגיות מורכבות:

מי יברר את התלונה? המשטרה? הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה? שניהם?

האם חלה התיישנות על המעשים?

האם המעשים הינם בגדר הטרדה מינית?

זהו אחד התחומים המורכבים במשפט הפלילי. מה שהיה נהוג בעבר כמקובל, עלול להיתפס בימים אלה כהטרדה מינית וכעבירה פלילית.

לעיתים קו הגבול בין חיזור להטרדה מינית מטושטש מאוד במיוחד מהצד המחזר.

קרע ביחסים עלול להוביל את הצד הנפגע להגיש תלונה בגין הטרדה מינית ולכן יש להיוועץ בעו"ד מיומן ומנוסה בתחום זה.

עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן
עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן

 

הכנה לחקירה בחשד להטרדה מינית

משרדנו מעניק ליווי משפטי וייעוץ במהלך החקירה בתחום ההטרדות המיניות.

מאחר וחלק גדול מהחשודים בתחום נעדרי עבר פלילי, אנו עותרים לקבלת צווים לאיסור פרסום שם החשוד ופרטי האירוע על מנת למנוע נזק בלתי הפיך לחשוד, הן בהיבט המשפחתי והן בהיבט התעסוקתי, וכן על מנת למנוע פגיעה אנושה בשמו הטוב של החשוד, לעיתים קרובות על לא עוול בכפו.

 

הליכים משמעתיים בתיקי הטרדות מיניות

הטרדה מינית עשויה להיות גם עבירות משמעת הנדונה בבתי משמעת שונים. אנו מעניקים ייצוג משפטי בהליכים אלה להם השלכות קריטיות על המשך תעסוקתו של החשוד.

 

ייצוג נפגעי עבירת הטרדה מינית / ייצוג מתלוננים

נפגעי עבירה רבים זקוקים לליווי משפטי על מנת למצות את ההליכים כנגד הפוגע.

הטרדה מינית עשויה להגיע לארבעה הליכים משפטיים:

הליכים פליליים, הליכים משמעתיים, הליכים אזרחיים והליכים אזרחיים במסגרת יחסי עבודה.

נפגע עבירה יכול לנקוט ביותר מדרך פעולה אחת. משרדנו מעניק ייצוג משפטי בתחום הפלילי והמשמעתי ומשתף פעולה עם עורכי דין המתמחים בתחום הנזיקין והעבודה.

לנפגע עבירות של הטרדה מינית קיימות זכויות בהליך הפלילי החל משלב החקירה וקיימת חשיבות למצות זכויות אלה.

 

עו"ד הטרדה מינית – ייצוג חשודים ונפגעי עבירה בהליכים משמעתיים

ניהול הליכים משמעתיים אינם סותרים ניהול הליכים פליליים, בתלונות בגין הטרדה מינית. הליכי משמעת שונים מהליכים פליליים, הסנקציות עשויות להיות שונות, ועו"ד מנוסה מתמחה בניהול כל הליך לפי כלליו.

בעניין תביעה אזרחית – בית משפט רשאי לפסוק בגין הטרדה מינית פיצוי שלא יעלה על 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

Template is not defined.
עורך דין פליליל לייצוג נאשמים בהטרדה מינית

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן