עורך דין אונס - עבירת אינוס - עונש צפוי על אישום באונס? ביטול / זיכוי תיק אונס

מהי עבירת אונס?

סעיף 345 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 מגדיר את עבירת האונס וקובע את העונשים שבצידה.

העונש הקבוע בחוק לעבירת האינוס הינו עונש מקסימלי של 16 שנות מאסר. עם זאת, קובע המחוקק גם כי בנסיבות מחמירות – יהיה העונש המקסימלי בגין העבירה 20 שנות מאסר.

עבירת האונס הינה רק כנגד אישה.

עורך דין מומחה מומלץ לייצוג בעבירת אונס
עורך דין ייצוג נאשמים בעבירת אונס

מהי הגדרת "בועל"?

ההגדרה על פי חוק הינה: "המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה".

במסגרת הסעיף, מוגדר אדם כמי שאונס אם הוא קיים יחסי מין עם אישה בנסיבות הבאות:

  1. כשיחסי המין קוימו שלא בהסכמתה החופשית של האישה.
  2. גם כאשר קוימו יחסי מין בהסכמה, אך הסכמתה של האישה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה
  3. אדם המקיים יחסי מין עם קטינה שלא מלאו לה עדיין 14 שנים, הגם וקוימו בהסכמתה, יחשב כמי שאנס את הקטינה (המחוקק קבע כי קטינה מתחת לגיל 14 לא יכולה ליתן כלל הסכמה כאמור ולכן אין רלוונטיות באם ניתנה הסכמתה ואם לאו).
  4. קיום יחסי מין עם אישה, תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר אשר מונע ממנה לתת הסכמה חופשית – יחשב כאונס.
  5. כשאדם מקיים יחסי מין עם אישה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה (קרי, סובלת מפיגור שכלי) ובשל מצב זה של אותה אישה הסכמתה לקיום יחסי מין עמו לא הייתה הסכמה חופשית – הרי שמדובר באונס.

 

מהו העונש הקבוע בחוק בעבירות אונס?

העונש הקבוע בצידן של עבירות אונס בחוק העונשין בישראל הוא עד 16 שנות מאסר.

העונש המקסימלי בצידן של עבירות אונס אשר בוצעו תחת נסיבות מחמירות כמו: אונס קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, אונס של אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, אונס שמבוצע תוך כדי איומים בנשק, אונס שהוביל לחבלה או להיריון בנפגעת, או עבירה של אונס פומבי (אונס בקבוצה / אונס בנוכחות אנשים אחרים) –הוא מאסר לתקופה של עד 20 שנים.

הדין הפלילי בישראל קובע שהעונש בגין עבירת אינוס לא יפחת מרבע מן העונש המקסימלי שנקבע בדין הפלילי בגין אותה עבירה הגם שחלקו יכול ויהיה עונש של מאסר על תנאי.

עבירת האינוס מוגדרת כאמור בין השאר כבעילה של אישה "שלא בהסכמתה החופשית", או "תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית". גם העבירות של מעשה סדום ומעשה מגונה כוללות בכל אחת מהן, על דרך ההפניה לעבירת האינוס, חלופה של חוסר הכרה של הנפגע או מצב אחר המונע מתן הסכמה חופשית.

נוסף על כך, אף שלא נקבעה עבירה ספציפית של מתן סמי אונס (או מתן סם במטרה לאפשר מגע מיני), נקבעה בחוק עבירה כללית של שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה (סעיף 327 לחוק העונשין), שתחול במקרה של עבירת מין המבוצעת בסיוע סמים או אלכוהול.

לפי הסעיף, השולל מאדם או מנסה לשלול ממנו כושר התנגדות באמצעים שיש בהם סכנה לחיי אדם או לבריאותו, או שיש בהם כדי לפגוע בפיכחונו, בכוונה לבצע פשע או עוון או להקל על ביצועם או להקל על בריחתו של עבריין לאחר ביצועם או לאחר ניסיון לבצעם, עונשו 20 שנות מאסר.

 

החשיבות ביעוץ משפטי לפני חקירה פלילית בחשד לעבירת אונס

עו"ד פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין, ראוי שיהיה בעל התמחות ייחודית בתחום המחייבת הכרת החוק והפסיקה ובעיקר ניסיון רב שנים בייצוג נאשמים בעבירות דומות.

עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן
עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן

קיימת חשיבות מרובה בייחוד בתחום זה לקבל ייעוץ לפני החקירה הראשונית במשטרה. קיימת חשיבות בקבלת ייעוץ מדויק שעשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת בהמשך ניהול ההליך הפלילי. לעיתים שלבי החקירה הראשוניים הם הקריטיים והחשובים ביותר בניהול ההליך הפלילי. לעיתים אין הזדמנות למקצה שיפורים.

 

ייעוץ לפני חקירה מצריך בחינת קשת רחבה של שיקולים:

  • האם לשמור על זכות השתיקה? מהן ההשלכות של זכות השתיקה?
  • כיצד להתמודד עם הראיות / החשדות? האם להסכים להשתתף בעימות? האם להסכים לבדיקת פוליגרף? כיצד להתנהג ולהתמודד בחקירה המשטרתית? כיצד לאסוף ראיות? במקרה והייעוץ ניתן לפני פתיחת חקירה – יש להעריך כיצד המשטרה תפעל ועוד.

במסגרת הטיפול בייצוג חשוד בעבירות מין אנו מבקשים במקרים המתאימים צו איסור פרסום על שמו של החשוד אותו אנו מיצגים או כל פרט אחר היכול להביא לזיהויו.

איסור פרסום שם של חשוד חוסך ממנו עוגמת נפש רבה, בושה ותיוג ע"י החברה, לעיתים רבות על לא עוול בכפו.

Template is not defined.
עבירת אונס עונש מקסימלי
דילוג לתוכן