עורך דין פלילי

סחיטה באיומים - ייצוג משפטי - עורך דין פלילי שחר מנדלמן

סחיטה היא הנעתו של אדם למעשה או להימנעות ממעשה, באמצעות שימוש בכוח או באיומים כלפיו.

פעמים רבות משמשת סחיטה לשם קבלת כסף מהנסחט. סחיטה מאנשי עסקים בתואנה של מתן הגנה לעסקם קרויה פרוטקשן. לעיתים נחטף בן ערובה לשם סחיטת כופר נפש. סחיטה משמשת גם לקבלת טובות הנאה מסוגים שונים, כגון קיום יחסי מין (סחיטה מסוג זה היא בגדר הטרדה מינית או תקיפה מינית).

 

חוק העונשין מבחין בין שני סוגים של עבירות סחיטה:

  • סחיטה בכוח: שימוש שלא כדין בכוח כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. לעניין זה, דין המאכיל או המשקה סמים או משקאות משכרים כדין המשתמש בכוח.
  • סחיטה באיומים: איום על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מלפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו.

 

בשני הסוגים, דינו של הסוחט הוא מאסר שבע שנים, ואם נעשו המעשה או המחדל עקב הסחיטה, דינו – מאסר תשע שנים.

 

  • סחיטה מינית והפצת תמונות עירום: המפיץ סרטונים מיניים או תמונות אינטימיות ברשת ללא אישור המצולמים, הדבר מהווה פגיעה בפרטיות והטרדה מינית. כל אדם המפיץ תמונות חושפניות של אדם אחר בווטסאפ או במדיה חברתית ללא רשות, מסתכן במאסר לפרק זמן ממושך שיכול להגיע עד חמש שנים.

 

 

האם עבירת סחיטה באיומים נחשבת רק בעת שישנה תוצאה?

 

רבים טועים לחשוב כי עבירה של סחיטה ואיומים נחשבת כעבירה רק במקרים בהם האיום הוליד תוצאה, והקורבן נכנע לאיומיו של המאיים.

במקרים של סחיטה באיומים יש להוכיח את הכוונה של המאיים לאיים באופן של סחיטה. במקרים בהם הקורבן אכן נכנע לאיומיו של המאיים, ניתן אף להטיל עונש כבד שיכול להגיע גם לעד כ-9 שנות מאסר בפועל.

המחוקקים רואים בעבירה זו כעבירה חמורה מאוד, כאשר העונש לה יכול להגיע גם לעד כ-7 שנות מאסר במקרים בהם האיום לא מומש.

ישנם מקרים בהם אדם בתוך לב מעניק לאדם עצה או אזהרה, וזה מפרש אותה כאיום לכל דבר.

 

הפסיקה תוחמת שני מקרים הדנים סביב שאלה זו: מבחן המהות ומבחן השליטה.

 

מבחן המהות מדבר על הקשר האובייקטיבי שבו הוחלפו הדברים בין שני המעורבים בשיח, מה היו הנסיבות, באיזה מקום השיח התרחש ובאיזה זמן. המבחן השני, מבחן השליטה מדבר על טיב היחסים שבין הצדדים, תוך שישנו ניסיון להבין מהי מידת ההשפעה שיש לדובר על התממשות דבריו. ככל שהוא יכול לממש את העצה או האזהרה שלו, כך ישנה נטייה לראות בדברים כנוטים יותר לאיום.

 

עבירת סחיטה באיומים ומבחן האדם הסביר

 

בסחיטה באיומים יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, בדיבור, בכתב או בהתנהגות. האיום יכול להיות מופנה כלפי קורבן הסחיטה בעצמו, או כלפי מקורביו והפגיעה בה מאיים הסחטן יכולה להיות פגיעה מילולית או פיזית כמו גם פגיעה בחירותם, צנעת הפרט או שמם הטוב של קורבן הסחיטה ו/או מקורביו.

ומתי מדובר בדין ודברים לגיטימי במהלך ויכוח או מחלוקת? כדי להבדיל בין המקרים בהם מדובר באיום ובין מקרים בהם מדובר בהתנהלות לגיטימית, קבע המחוקק את מבחן האדם הסביר כאבן בוחן. פירושו של דבר הוא שבית המשפט יבחן את המאורעות באופן אוביקטיבי כאשר השאלה הנשאלת היא האם אדם סביר היה מרגיש מאוים על ידי הדברים או הסיטואציה.

 

 

השונה והדומה בין עבירת סחיטה באיומים ועבירת איום

 

ההבדל בין עבירת איומים ובין עבירת סחיטה באיומים הוא שבעוד שעבירת איומים מכוונת להפחיד את קורבן העבירה, בעוד שכאשר מדובר בעבירת סחיטה באיומים, מטרת העבריין היא לגרום לקורבן העבירה לבצע מעשה שאינו רוצה לבצע, או להימנע מביצוע מעשה אותו הוא מעוניין לבצע.

 

בשני המקרים, גם כאשר מדובר בעבירת איומים, וגם כאשר מדובר בעבירת סחיטה באיומים, נעשה שימוש באיומים שמטרתם הטלת אימה על הקורבן, אך כאשר מדובר באיומים בלבד, מטרתו של העבריין היא הפחדת קורבנו, בעוד שכאשר מדובר בעבירת סחיטה באיומים, מטרתו של העבריין היא ביצוע או אי ביצוע פעולה מסוימת על ידי הקורבן.

 

הענישה בגין עבירת איומים קלה יותר מהענישה בגין עבירת סחיטה באיומים והיא עומדת על מקסימום שלוש שנים מאסר, ולרוב תיקים אלה מסתיימים במאסר על תנאי בלבד ולעיתים אף ללא הרשעה.

 

העונשים בגין עבירות סחיטה ואיומים:

 

בית המשפט יבחן גורמים ונסיבות שישפיעו על חומרת העונש. גורמים שתורמים לחומרת העונש הם:

 

  • סוג האיום ועוצמתו – ככל שהאיום הוא פיזי יותר ומכוון לפגיעה בגופו של הקורבן כך העונש יהיה חמור יותר, ככל שהאיום הפיזי חמור יותר, כך יהיה העונש חמור יותר.
  • תדירות האיום – כאשר מדובר במסכת של איומים חוזרים ונשנים הענישה תהיה חמורה יותר מאשר כאשר מדובר באירוע חד פעמי.
  • הנזק שנגרם לקורבן הסחיטה – ככל שנגרם לקורבן נזק כלכלי, פיזי או נפשי כבד יותר, כך העונש שיוטל על העבריין יהיה חמור יותר.
  • התמורה – ככל שהעבריין דורש סכומי כסף גבוהים יותר מקורבנו, כך תיחשב העבירה חמורה יותר, ובהתאם לכך יוטל עונש חמור יותר.
Template is not defined.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן