מעשה סדום

מעשה סדום – הגדרה משפטית

הגדרתו של מעשה סדום: חוק העונשין קובע ע"פ סעיף 347 כי מעשה סדום הוא "החדרת איבר מאיברי הגוף, או חפץ, לפי הטבעת או לפיו של האדם".

 

מהו העונש על ביצוע מעשה סדום?

ע"פ החוק, כל מעשה שנעשה על אדם אשר מלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים, או אדם שמלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, זאת תוך ניצול יחסי מרות הקיימים בין שני האנשים, או באם קיימת השגחה במסגרת טיפול נפשי, דינו של הנאשם מאסר ויכול להגיע לכ- 3 שנים.

יחד עם זאת, באם קיימות נסיבות חמורות יותר יכול המעשה להוות עבירת אינוס לכל דבר.

לדוגמא: אדם שביצע את העבירה ללא כל הסכמה חופשית, או הסכמה שהושגה תוך הפעלת מניפולציה ומרמה (ניצול יחסי מרות). דינו יכול להגיע ל-16 שנות מאסר בפועל.

 

ענישה במקרי קיצון

בנסיבות של מקרים קיצוניים, יכול דינו של העבריין להגיע ל-20 שנות מאסר.

לדוגמא: מעשה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, ללא כל הסכמה חופשית מצידה, או באם אותה הסכמה הושגה תוך הפעלת אמצעי מרמה.

המחוקק קבע כי הענישה בגין מעשה סדום תנוע משלוש שנות מאסר וכאשר מדובר במעשה סדום בנסיבות מחמירות, העונש הוא עד עשרים שנות מאסר.

  • העונש על מעשה סדום בקטין שגילו 14-16 הינו חמש שנות מאסר. העונש זהה גם כלפי מעשה סדום כלפי קטין בגיל 16-18 הנעשה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. למשל: כאשר מבצע העבירה הוא פסיכולוג של הקטין, פסיכיאטר, עובד סוציאלי וכדומה.
  • העונש על מעשה סדום כאשר קורבן העבירה בגיר, דהיינו מעל גיל 18, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה הינו שלוש שנות מאסר.

 

מעשה סדום בנסיבות מחמירות

העונש על מעשה סדום בנסיבות מחמירות הינו חמור ביותר ועשוי להיחשב כעבירת אונס. כפועל יוצא, העונש על מעשה סדום הנעשה בנסיבות מחמירות עומד על 16 עד 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח:

  • כאשר המעשה נעשה שלא בהסכמה או כאשר המעשה נעשה בהסכמה אולם הושג תוך כדי מרמה (16 שנות מאסר)
  • כאשר המעשה נעשה כלפי קטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנה – אף בהסכמתם. (16 שנות מאסר)
  • כאשר קורבן העבירה שרוי במצב של חוסר הכרה, מחלת נפש, ליקוי שכלי או מצב אחר המונע ממנו להביע הסכמה. (16 שנות מאסר).
  • כאשר המעשה נעשה בנסיבות שצוינו לעיל, כלפי קטין או קטינה שטרם מלאו להם 16 שנה (עד עשרים שנות מאסר).
  • כאשר המעשה נעשה תוך איום בנשק, תוך אלימות או תוך גרימת חבלה גופנית או תוך התעללות במהלך המעשה, לפניו או אחריו (עד עשרים שנות מאסר)
  • כאשר המעשה נעשה בחבורה או בנוכחותו של אדם אחר שחברו יחד לביצוע המעשה. (עד עשרים שנות מאסר).

בעבירה של מעשה סדום אין הבדל בין גברים ונשים. חוק העונשין קובע שדין מעשה סדום יהיה כדין אינוס ואין הבדל בין גברים ונשים בעבירה זו.

 

תביעה אזרחית בגין מעשה סדום

בית המשפט בהליך פלילי יכול לפסוק פיצוי עד לגובה של 258,000 ₪, אך לרוב סכומים אלה אינם משקפים את חומרת הפגיעה בקורבן ולכן קורבנות פונים במקביל להגשת תביעה אזרחית שתשקף את הנזקים הנפשיים והממוניים הריאליים.

יתרונו של קיומו של הליך פלילי במקביל להליך אזרחי – נזיקי נעוצה בכך שככל שהנאשם מורשע בהליך הפלילי הרי שהתביעה האזרחית נגררת ומוגשת בעקבות ההליך הפלילי.

יתרונה של תביעה אזרחית נגררת לפלילי היא שאין צורך בהוכחות עצם ביצוע המעשה ע"י הפוגע לאור הרשעתו בהליך הפלילי וכל שנותר לנפגע העבירה הוא להוכיח את גובה הנזק על פיו יחושב הפיצוי. סכום התביעה אינו מוגבל ונקבע לפי חישוב הנזק שנגרם לנפגע העבירה.

 

החשיבות ביעוץ משפטי לפני חקירה פלילית בחשד לעבירת מעשה סדום

עו"ד פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מין ראוי שיהיה בעל התמחות ייחודית בתחום המחייבת הכרת החוק והפסיקה ובעיקר נסיון רב שנים בייצוג נאשמים בעבירות דומות.

קיימת חשיבות מרובה בייחוד בתחום זה לקבל ייעוץ לפני החקירה הראשונית במשטרה. קיימת חשיבות בקבלת ייעוץ מדויק שעשוי להיות בעל השלכות מרחיקות לכת בהמשך ניהול ההליך הפלילי. לעיתים שלבי החקירה הראשוניים הם הקריטיים והחשובים ביותר בניהול ההליך הפלילי. לעיתים אין הזדמנות למקצה שיפורים.

 

ייעוץ לפני חקירה מצריך בחינת קשת רחבה של שיקולים:

  • האם לשמור על זכות השתיקה? מהן ההשלכות של זכות השתיקה?
  • כיצד להתמודד עם הראיות / החשדות? האם להסכים להשתתף בעימות? האם להסכים לבדיקת פוליגרף? כיצד להתנהג ולהתמודד בחקירה המשטרתית? כיצד לאסוף ראיות? במקרה והייעוץ ניתן לפני פתיחת חקירה – יש להעריך כיצד המשטרה תפעל ועוד.

במסגרת הטיפול ביצוג חשוד בעבירות מין אנו מבקשים במקרים המתאימים צו איסור פרסום על שמו של החשוד אותו אנו מיצגים או כל פרט אחר היכול להביא לזיהויו.

איסור פרסום שם של חשוד חוסך ממנו עוגמת נפש רבה, בושה ותיוג ע"י החברה, לעיתים רבות על לא עוול בכפו.

Template is not defined.
דילוג לתוכן