מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה שבו עוסק סעיף 348 לחוק העונשין הישראלי, והגדרתו היא "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים", שהופך להיות עבירת מין אם נעשה ללא הסכמה בוגרת של אחד מהצדדים – הגדרה המכסה מגוון רחב של מעשים, מנגיעה באיברים מוצנעים ועד לאוננות.

עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן
עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן

מעשה מגונה – מה העונש על עבירה זו?

העונש על מעשה מגונה הנו עד שלוש שנות מאסר ואם העבירה נעשתה תוך שימוש בכוח, איומים או באמצעי לחץ אחרים – העונש הוא עד שבע שנות מאסר. בנוסף לכך, סעיף החוק מפנה בין היתר לנסיבות עבירת האינוס ומונה מספר נסיבות אשר בהתקיימן תוחמר הענישה:

  1. מעשה מגונה הנעשה כלפי אישה כאשר הסכמתה הושגה במרמה; כשהמעשה נעשה כלפי קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים (אפילו בהסכמתה); כשהמעשה נעשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר המונע מהאישה לתת את הסכמתה; כשהמעשה נעשה תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה; העונש הוא עד שבע שנות מאסר.
  2. מעשה מגונה הנעשה כלפי קטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים; תוך איום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה נפשית, גופנית או הריון; תוך התעללות לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; כאשר המעשה המגונה נעשה בנוכחות אדם אחר או מספר שחברו יחד לביצוע המעשה; העונש הוא עד עשר שנות מאסר.
  3. העונש על מעשה מגונה הנעשה כלפי קטין שמלאו לו ארבע עשר שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה עבודה או שירות הנו עד ארבע שנות מאסר.

 

מעשים מגונים – ענישה מינימלית

החוק קובע ענישה מינימלית בגין עבירת מעשה מגונה של לפחות רבע מהעונש הקבוע בחוק, אלא אם כן התקיימו נסיבות מיוחדות. רבע מהעונש יכול לכלול גם מאסר על תנאי.

 

מעשה מגונה בפומבי

בהתאם לחוק, העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו או העושה מעשה מגונה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגה, עבודה או שירות – דינו שנת מאסר.

אם מדובר במעשה מגונה בפומבי שנעשה בפני קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, אזי העונש הוא עד שלוש שנות מאסר.

מעשה מגונה בפומבי יכול לכלול מעשים של התערטלות במקומות ציבוריים, אוננות בפומבי וכיוצא באלה.

 

מהי תקופת ההתיישנות על מעשה מגונה/ עבירות מין

כשעוסקים בהתיישנות על עבירות מין ההתייחסות שונה, כאמור, מהיחס של המחוקק לכל עבירה אחרת. הטעם לכך הוא שלעיתים קרובות מאד לוקח זמן רב עד שקורבן העבירה מוצא את הכוח הנפשי להתלונן.

 

התיישנות עבירות מין מסוג פשע / עוון

  • התיישנות עבירה מסוג פשע – 15 שנים או 10 שנים, תלוי עבירה (עבירה שהעונש עליה מעל 3 שנים)
  • התיישנות עבירה מסוג עוון – 5 שנים (עבירה שהעונש עליה משלושה חודשים עד שלוש שנים
  • עבירות המין הן ברובן עבירות מסוג פשע עם התיישנות של 15 שנים ומיעוטן עבירות מסוג עוון)

 

בסעיף 354 לחוק העונשין קבע המחוקק הסדר מיוחד לעניין התיישנות עבירות מין שבוצעו בקטינים, שמטרתו לאפשר העמדה לדין בגין עבירות אלה גם שנים רבות מאוד לאחר ביצוע המעשים: בעבירת מין שבוצעה בקטין על ידי בן משפחה או אחראי – מרוץ ההתיישנות יחל רק ביום שמלאו לקורבן העבירה 28 שנים, ולא ביום ביצוע העבירה.

Template is not defined.
דילוג לתוכן