עורך דין פלילי

הטרדה מינית רופא - מטופל

  1. החלטה להעמיד אדם לדין היא החלטה משמעותית בעלת השלכות קריטיות על החשוד ומשפחתו. בהתאם לדין הישראלי, טרם הגשת כתב אישום נגד אדם החשוד בעבירת פשע, קיימת חובה להודיע לאותו חשוד על האפשרות כי יועמד לדין על ידי רשות התביעה (התביעה המשטרתית, הפרקליטות או רשות תביעה אחרת), ולאפשר לאותו חשוד להשמיע את טענותיו בעניין. אגב, במכתבי היידוע אין זכר למילה "שימוע" ולא תמיד חשודים מבינים את החשיבות הרבה של הליך זה.
מכתב יידוע לחשוד האם זו חובה?
מכתב יידוע ראשון ושני
  1. מכתב יידוע ראשון

 

סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע כי "רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירות פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי העניין, כי קיימת מניעה לכך" – זהו מכתב יידוע ראשון שמטרתו להביא לידיעת החשוד את העובדה שחומר החקירה בעניינו הועבר לרשות התביעה לצורך החלטת הרשות על העמדתו לדין, וזאת כדי לאפשר לחשוד לשקול את צעדיו לצורך הגנתו. כבר בשלב זה ניתן וצריך לפנות אל יחידת התביעות / הפרקליטות, להעביר לה את עמדת החשוד ולמסור לה חומרים רלוונטיים.

 

מכתב יידוע שני

 

אם לאחר לימוד חומר החקירה מתגבשת על ידי רשות התביעה החלטה על העמדת החשוד לדין, רשות התביעה תשלח הודעה נוספת לחשוד, "מכתב יידוע שני", בו תצוין כוונתה להעמידו לדין בכפוף לאפשרות של החשוד או עורך דינו לפנות בבקשה מנומקת המפרטת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. בדרך כלל, רשות התביעה מאפשרת לבא כוחו של החשוד להשמיע את טענותיו גם בעל פה בפגישה פרונטלית וגם בכתב, וזאת במטרה לשכנע את רשות התביעה להימנע מהגשת כתב האישום.

 

אין בחוק חובת קיום שימוע בע"פ, אך לעיתים קרובות התביעה נעתרת לכך.

 

באילו מקרים לא חלה חובת שיגור מכתב יידוע לחשוד

 

  1. רשות התביעה פטורה משיגור מכתב יידוע לחשוד בעבירת פשע בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

  • כאשר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות החליטו שקיימת מניעה לכך (סעיף 60א(א) לחסד"פ).
  • כאשר החשוד היה נתון במעצר במועד העברת חומר החקירה, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו (סעיף 60א(א) לחסד"פ).
  • כאשר מדובר בעבירות הספציפיות הבאות: תקיפה כלפי בן משפחה לפי סעיף 382(ב)לחוק העונשין; גרימת חבלה של ממש כלפי בן זוג לפי סעיף 382(ג) לחוק העונשין; וכן כל עבירת פשע שנעברה במהלך ביצוע עבירת תקיפה כלפי בן משפחה ו/או גרימת חבלה של ממש כלפי בן הזוג, או בקשר אליה.

 

  1. קיימת חשיבות רבה להיוועץ בעורך דין פלילי בשלב שלאחר קבלת מכתב היידוע הראשון שכן בפרק הזמן שעד להחלטתה הסופית היחידה התובעת, קיימות אפשרויות רבות לפעולה.
Template is not defined.

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן