עורך דין פלילי

כתב אישום - התנהלות לאחר קבלת כתב אישום

מהו כתב אישום?

הפרקליטות והתביעות המשטרתיות מגישים לבית המשפט כתבי אישום בתיקים בהם הם סבורים שטיב הראיות והאינטקס הלאומי מצדיקים ניהול הליך פלילי.

מרגע שמוגש כתב אישום לבית המשפט יש להתייחס לכך בכובד ראש וברצינות שכן בחלק גדול מהתיקים שמוגשים לבית המשפט מצהירה התביעה כי אם יורשע הנאשם היא עשויה לעתור לעונש של מאסר בפועל.

ככל שהתביעה סבורה כי אם יורשע הנאשם היא עשויה לעתור למאסר בפועל , חובתה לציין זאת בסוף כתב האישום. אם לא ציינה זו , תחסם בפניה האפשרות לטעון למאסר בפועל באם יורשע הנאשם.

לאזרח מן השורה אין את הכלים לנהל הליך פלילי בעצמו.

זו גישה נאיבית ואינה מציאותית. גם עורכי דין מקצועיים בתחומים אחרים נעזרים בשירותי עורכי דין פליליים. זהו תחום שלמרכיב הניסיון והידע המקצועי ערך עצום.

הבחירה בדרך הפעולה הנכונה היא מאוד מגוונת. התביעה לעיתים תתמקד בסוגיית אשמתו של הנאשם, במקרים אחרים ניתן להתמקד בסוגיית ההרשעה ולעתור לאי הרשעת הנאשם בדין (הליך בו לא מוכתם הנאשם ברישום פלילי), ולעיתים יש לחתור להסדר טיעון שיוביל לענישה מקילה ללקוח המיוצג.

תפקידו של עורך הדין הפלילי (הסנגור) לאחר קבלת כתב האישום

ייצוג נכון ובחירת אסטרטגיה נכונה הם פונקציה של ניסיון רב שנים, הכרת המערכת המשפטית, הכרת הצד שכנגד (פרקליטות, תביעות משטרתיות) ובחירת המסלול הנכון לכל תיק ותיק.

תפקידו של סניגור מיומן הוא לתת ייעוץ מדויק ללקוח ולנווטו לדרך שתוביל אותו לתוצאה המיטבית. לא כל תיק הוא תיק ל"זיכוי". לעיתים עדיפה עסקת טיעון נוחה מניהול הליך פלילי ארוך ומתיש שבסופו ענישה כואבת.

מתי מוגש כתב אישום?

כתב אישום מוגש לבית המשפט לאחר שהחקירה הפלילית הסתיימה, התיק עבר לתביעות / פרקליטות, ואלה סברו כי יש מקום להגיש כתב אישום. בעבירות מסוימות יש חובת שימוע בטרם הגשת כתב אישום. 

קישור לשימוע לפני הגשת כתב אישום

הגשת כתב האישום פותחת את ההליך הפלילי בבית המשפט.

בכתב האישום מפורטות העובדות והעבירות המיוחסות לנאשם שבדעת התביעה להוכיח בבית המשפט באמצעות עדיה, וכן מפורטת בו רשימת עדי התביעה. הקראת כתב האישום ע"י בית המשפט בפני הנאשם מהווה את תחילת המשפט.

מה מכיל כתב אישום?

 1. כתב האישום מכיל את:
 2. שם בית המשפט אליו מוגש כתב האישום
 3. פרטי התביעה שהגישה את כתב האישום (פרקליטות / תביעות)
 4. פרטים אודות הנאשם
 5. פרק עובדתי
 6. רשימת עבירות המיוחסות לנאשם
 7. רשימת עדי התביעה.

התביעה אינה יכולה להזמין עדים שאינם נכללים ברשימת עדי התביעה לאחר מתן תגובה לכתב האישום (אלא אם כן בית המשפט מתיר לה תוך כדי ניהול ההליך  הפלילי).

כתב האישום והערכאה המשפטית בה יתברר

בית המשפט שבו ישמע המשפט תלוי בסוג העבירה. רוב התיקים מתבררים בבית משפט השלום. בעבירות חמורות מתברר המשפט בבית המשפט המחוזי, הכל לפי פירוט סמכויות המפורט בחוק.

 

חילוט רכוש לאחר הגשת כתב אישום

הודעת חילוט צריכה להיות רשומה בסופו של כתב אישום.

על פי פקודת הסמים רשאי בית המשפט ,לבקשת התביעה, לחפש רכוש ונכסים שנועדו לשמש לביצוע עסקאות סמים או רכוש שהושג באמצעות שכר ישיר או עקיף.

הודעת חילוט אפשרית גם לפי החוק לאיסור הלבנת הון והחוק למאבק בארגוני פשיעה.

בהודעת החילוט יש לפרט את רשימת הפריטים שבדעת התביעה לחלט.

את הודעת החילוט ניתן לתקן ללא רשות בית משפט עד למועד גזר הדין.

 

תיקון כתב האישום

הזכות לתקן את כתב האישום, לשנות עובדות או להוסיף עדים נתונה לתביעה ללא אישור בית המשפט כל עוד הדבר נעשה בטרם פתיחת המשפט והקראת כתב האישום.

לאחר שלב זה, זקוקה התביעה לאישור בית המשפט לתקן את כתב האישום. המבחן שבית המשפט בוחן בטרם יחליט אם להתיר תיקון כתב האישום לאחר פתיחת המשפט  הוא האם יהיה בתיקון בכדי לפגוע בהגנת הנאשם, והאם ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן.

ביטול כתב אישום

גם לאחר הגשת כתב אישום, ניתן לשכנע את התביעה לבטל / למחוק את כתב האישום.

הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות:

נסיבות אישיות חריגות של נאשם, הפניית התיק ל"הסדר מותנה", טענה מקדמית המתקבלת ע"י בית משפט או כל הסכמה אחרת עם התביעה.

ככל שהחזרה / ביטול מכתב האישום מבוצעת לפני הקראת כתב האישום – אין הדבר מוביל לזיכוי. לתביעה תשמר הזכות להגישו בעתיד.

ככל שהחזרה / ביטול כתב האישום מבוצע לאחר מתן תגובה לכתב האישום, משמעות ביטולו הוא זיכוי הנאשם מכל העבירות המיוחסות לו, ולתביעה לא תהא אפשרות להגיש כתב אישום בגין אותן עבירות בעתיד.

טענות מקדמיות וביטול כתב האישום ע"י בית המשפט

ללא קשר לאשמתו או חפותו של נאשם, החוק מתיר להגנה לטעון טענות מקדמיות שאם בית המשפט יקבלן הדבר יוביל לביטול כתב האישום ללא הסכמת התביעה.

הטענות המקדמיות כוללות:

 • התיישנות העבירות
 • מציאת פגם או פסול בכתב האישום
 • חוסר סמכות מקומית
 • חוסר סמכות עניינית
 • העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה
 • זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נשוא כתב האישום
 • משפט פלילי אחר תלוי ועומד כנגד הנאשם בשל המעשה נשוא כתב האישום
 • חסינות
 • חנינה – כאשר אדם זוכה לחנינה בטרם התחיל משפטו או עם תחילת משפטו
 • במקום אחר הייתי – טענת אליבי
 • הגנה מן הצדק

במקרים מתאימים ניתן למנוע ניהול הליך פלילי אם יודעים להעלות טענות מקדמיות בזמן ומטעמים מוצדקים. עורך דין מיומן ומנוסה יודע לזהות מקרים אלה שיכולים לעיתים לחסוך ניהול הליך פלילי על כל המשתמע מכך.

התיישנות – עד מתי ניתן להגיש כתב אישום?

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי לא ניתן להגיש כתב אישום אם עברה תקופה המוגדרת בחוק מיום העבירה ועד להגשת כתב האישום.

ככל שהעבירה חמורה יותר, תקופת ההתיישנות על אותה עבירה ארוכה יותר.

גם אם לא חלה התיישנות, חלוף פרק זמן ארוך מעת ביצוע המעשה הפלילי ועד להגשת כתב אישום עשוי לשמש בסיס לסגירת התיק או להקלה משמעותית בעונש.

משך הטיפול בתיק חקירה עד להגשת כתב אישום

בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ("משך טיפול התביעה עד להגשת כתב אישום") על התביעה לגבש את עמדתה הסופית (האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק):

 • בעבירות חטא – תוך 6 חודשים
 • בעבירות עוון – תוך שנה
 • בעבירות פשע שדינן עד 10 שנות מאסר – עד 18 חודשים
 • בעבירות פשע שדינן 10 שנות מאסר ומעלה – תוך 24 חודשים

מניין התקופות יחל ביום קליטת התיק ביחידת התביעה ועד למועד קבלת ההחלטה הסופית.

לצפייה  להנחיית היועמ"ש ("משך טיפול התביעה עד להגשת כתב אישום")

Template is not defined.
כתב אישום עורך דין פלילי

עשוי לעניין אותך..

דילוג לתוכן