התיישנות על עבירות מין

התיישנות היא תקופה שמתחילה להימנות ממועד ביצוע העבירה, אשר אחריה לא ניתן להביא את מבצע העבירה לדין. בחלק מעבירות המין כלפי קטינים נקבע שתקופת ההתיישנות תחל עם הגיעו של הקורבן לגיל 28.

תקופת התיישנות על עבירות מין – עד 15 שנים

החוק בישראל מגדיר תקופת זמן לאחר ביצוע עבירה אשר במהלכה ניתן להגיש תלונה במשטרה על ביצוע עבירה. תקופת זמן זו מכונה תקופת התיישנות שלאחריה התיישנה העבירה בעיני החוק ומעבר למועד ההתיישנות לא יהיה ניתן להגיש תלונה בקשר עם העבירה. תקופת ההתיישנות להגשת תלונה על ביצוע עבירה משתנה מעבירה לעבירה.

החוק מגדיר מהן תקופות ההתיישנות המקסימליות של כל סוגי העבירות הפליליות הקיימות, אשר בחלוף תקופות הזמן המוגדרות, לא ניתן יותר יהיה להביא את מבצעי העבירות הללו לדין.

לגבי חלק מעבירות מין  נקבע כי תקופת התיישנות מקסימלית של עשר שנים איננה מספיקה. לקורבנות רבים של עבירות אלו לוקח שנים רבות לאזור את האומץ ולחשוף את הפגיעה בהם.

המחוקק בארץ קבע את תקופות ההתיישנות של עבירות המין החמורות, כגון אונס ומעשה סדום, על ידי כך שהרחיבן לתקופה של 15 שנים (חמש עשרה שנים).

 

ההתיישנות שחלות על עבירות מין בקטינים

נוכח אופיים המיוחד של קורבנות עבירות המין בקטינים, אשר נפגעו על ידי בני משפחה בגירים קרובים, או בידי מי שהיה אחראי עליהם וניצל את חוסר הישע שלהם, המחוקק בישראל הרחיב באופן משמעותי את תקופות ההתיישנות החלות על עבירות אלו.

עורך דין פלילי ונוטריון עו"ד שלומציון מנדלמן

בבסיס החלטה זאת מצויה ההבנה שהתפתחה עם השנים, כי קטינים, שהיו קורבנות לעבירות מין בידי מי שהיו אמורים להגן עליהם, מסוגלים לפתוח את סגור ליבם רק בהגיעם לגיל מבוגר, בו הם יכולים להתנתק פיזית מתוקפיהם.

לכן קבע המחוקק כי בעבירות מין חמורות בקטינים תקופת ההתיישנות תחל להימנות רק בהגיעו של הקורבן לגיל 28

תקופות ההתיישנות החלות על עבירות של אינוס קטין, מעשה סדום בקטין ומעשה מגונה בקטין בנסיבות אינוס, אשר בוצעו בידי בן משפחה או אחראי אחר, שהם בגירים, מתחילות רק בהגיעו של קורבן העבירה לגיל 28. כלומר, רק מגיל זה מתחילה תקופת ההתיישנות של חמש עשרה שנה!.

במקביל להרחבת תקופת ההתיישנות, נקבע על ידי המחוקק, כי במידה וחלפו יותר מעשר שנים מאז יום ביצוע העבירה, יש צורך באישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום.

Template is not defined.
דילוג לתוכן