הפצת סרטונים מיניים ברשת חברתית וואטסאפ טיקטוק ובאינטרנט

הפצת סרטונים מיניים ברשת

 בשנת 2014 התקבל סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, אשר הרחיב את ההגדרה של הטרדה מינית וכלל בה גם פרסום תצלום , סרט או הקלטה של אדם, המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (להלן: הפצת סרטונים). החוק קבע עונש של חמש שנות מאסר לעוברים על עבירה זו.

הפצת סרטון מיני בוואטסאפ עורך דין מייצג

הטיפול בתיקי הפצת סרטונים

בשני-שלישים מהתיקים שנפתחו במשטרה בגין הפצת סרטונים נעברו עבירות נוספות, ובהן איומים, פגיעה בפרטיות, עבירות מין, סחיטה, פרסום דברי תועבה וכן תקיפה, חבלה גופנית חמורה או חטיפה.

בשנים 2014-2017 הגישו המשטרה והפרקליטות 108 כתבי אישום שנרשם בהם סעיף החוק הרלוונטי להפצת סרטונים (29% מהתיקים שבהם זהות החשודים ידועה). עד חודש מרס 2018 הורשעו 17 נאשמים שבתיקיהם נרשמה עבירת הפצת סרטונים.

 

פעולות של משטרת ישראל והפרקליטות למניעת הפצת סרטונים

יחידות הסייבר של משטרת ישראל ושל הפרקליטות פועלות למניעת הפצת סרטונים ולהסרת תוכן או לצמצום חשיפה אליו, בעבודה משותפת עם גורמים רשמיים ופרטיים בארץ ובעולם. הסרת התכנים על ידי הגורמים הפרטיים היא וולונטרית ותלויה בשיתוף הפעולה שלהם, שכן פעולה זו אינה מחויבת בחוק.

מוקד 105, מופעל על ידי המשרד לביטחון הפנים, ופועל בו צוות ממגוון תחומים – חינוך, רווחה, משפטים וביטחון פנים. המוקד הוקם מכוח החלטת ממשלה 1972 שהתקבלה בשנת 2016, ונועד לסייע לילדים ובני נוער שנפגעו בדרכים שונות באינטרנט ובמדיה הסלולרית (בין היתר מהפצת סרטונים).

 

הוראות הקשורות בהפצת סרטונים

לפני 20 שנים נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: החוק למניעת הטרדה מינית).

נקבע שהטרדה מינית היא אחד מהמעשים האלה:

סחיטה באיומים - כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני

מעשים מגונים - הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

בינואר 2014 התקבל תיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית – ובו נוסף סעיף 3(א)(5א), הקובע כי מעשה נוסף הוא הטרדה מינית; פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

סעיף זה של החוק מכונה בשם "חוק הסרטונים", וההטרדה המינית שאותה הסעיף מתאר – "הפצת סרטונים".

בדברי ההסבר לתיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית נומקה התוספת בדבר הפצת הסרטונים בכך שעם ההתפתחות הטכנולוגית הולכת ומתפשטת תופעה של פרסום תצלומים, סרטים או הקלטות בעלי אופי מיני שלא בהסכמת המצולמים.

מעשים אלו נחשבו על פי רוב פגיעה בפרטיות בלבד, אך בדברי ההסבר נכתב כי מן הראוי לראות בהם גם פגיעה מינית, הגורמת נזק חמור ביותר, ויש להחיל עליה את הכלים המשפטיים שהחוק קובע בדבר עבירות מין, ובכלל זה פסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק בהליכים אזרחיים, הוראות בתחום הפלילי המגינות על נפגעי עבירות מין וההגנה מפני הטרדה מינית במקומות עבודה ובמוסדות להשכלה לבוגרים.

עורך דין מומחה בייצוג נאשמים בהפצת סרטונים מיניים
עורך דין פלילי שחר מנדלמן - ייעוץ משפטי בנושא הפצת סרטונים מיניים ברשת

מהו העונש המקסימלי על הפצת סרטוני מין ברשת חברתית באינטרנט?

נוסף על הרחבת ההגדרה להטרדה מינית, תיקון מס' 10 לחוק קבע ענישה ייחודית לעוברים על חוק זה. על פי סעיף 5(א), המטריד מינית אדם על ידי הפצת סרטונים דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, דהיינו חמש שנות מאסר.

בפברואר 2017 הפיץ פרקליט המדינה הנחיות שבהן התווה עקרונות מנחים ליישום חוק הסרטונים לעניין פתיחה בחקירה והגשת כתב אישום בעבירה זו. בין הסוגיות שבהן עסקו הנחיות אלו:

  • מהו פרסום – היות שמונח זה לא הוגדר בחוק הסרטונים, פרקליט המדינה התבסס על ההגדרה המופיעה בסעיף 34כד לחוק העונשין. הפרקליט הוסיף שבהקשר של הפצת סרטונים, עבירת פרסום יכולה להתגבש כאשר נמצא שהחשוד החזיק את הסרט, התצלום או ההקלטה בתיקיית שיתוף קבצים המאפשרת (כל עוד החשוד מחובר לתוכנת שיתוף הקבצים באינטרנט) לכל משתמש אינטרנט המחובר באותה העת לתוכנה להוריד את הקבצים למחשבו האישי. כמו כן, על פי ההנחיה, עבירת פרסום מתגבשת אם החשוד העביר את הפרסום לכמה אנשים נוספים. נוסף על כך, פרקליט המדינה העלה את האפשרות לבחון אם החשוד היה מודע לאופן פעולתה של תוכנת שיתוף הקבצים. לעניין זה עולה השאלה אם אדם שאינו מודע (או שטוען שאינו מודע) לאופן פעולתן של תוכנות אלו אינו צריך להיענש על הפגיעה שנגרמה עקב מעשיו.
  • מיהו העבריין המבצע את עבירת ההפצה – האם העבריין הוא הראשון שהפיץ את הסרטון ללא קבלת הסכמת המצולם, או שכל אחד ואחד מהמשתתפים בשרשרת ההעברה יכול להיחשב לעבריין? על פי ההנחיה, ככלל, בכל מקרה של שרשרת פרסום רבת חוליות, שתי החוליות המרכזיות שיש לחקור הן החוליה הראשונה שהחלה את הפרסום והחוליה שהפיצה את הפרסום ברבים. היות שלעיתים יש יותר מחוליה אחת בקצה שרשרת הפרסום, בחקירה יש להגיע, במאמץ סביר, גם לחוליות ביניים בין המפיץ הראשון לבין המפיץ ברבים או לחוליות שלאחר המפיץ ברבים.
  • היסוד הנפשי של החשוד בעניין נסיבות העבירה – האם החשוד צפה שהפרסום המיני יופץ לאחרים, בעיקר במקרים שבהם הוא העביר את הפרסום לאדם אחד בלבד? האם החשוד חשד שהפרסום עלול להשפיל את האדם ולבזותו? האם החשוד ידע שנשוא הפרסום לא נתן את הסכמתו לפרסום?

העמדה לדין פלילי בעקבות הפצת סרטון מיני - החמרות והקלות

  • שיקולי "עניין ציבורי" בהעמדה לדין – על פי הנחיית פרקליט המדינה, חשודים בהפצת סרטונים שנמצאו ראיות מספיקות להעמדתם לדין יובאו לדין פלילי, גם כאשר מדובר בחשודים קטינים וחסרי עבר פלילי; זאת, נוכח פגיעתה הקשה של העבירה והאינטרס הציבורי באכיפת החוק ובהטמעת האיסור בקרב בני נוער. עם זאת, סגירת תיקים תישקל בנסיבות הללו-
  • החשוד היה מתחת לגיל 15 בעת ביצוע העבירה;
  • תפוצת החומר הפוגע הייתה מצומצמת;
  • חלקו של החשוד במעגל ההפצה של החומר הפוגע לא היה גדול (והעביר לאדם אחד או שניים והם שהפיצו בתפוצה רחבה);
  • רמת הפגיעה בפרסום נמוכה יחסית; לדוגמה, כאשר הפרסום כולל רק מידה מצומצמת של חשיפת איברי גוף, או כאשר התצלום, הסרט או ההקלטה נערכו בהסכמת הנפגע – אף שלא ניתנה הסכמה לפרסומם;

 

מקרה בוחן: מיהו העבריין בעבירת הפצת סרטונים?

בתרחיש אופייני של הפצת סרטונים אדם מצלם סרטון בעל אופי מיני (בחלק מהמקרים בהסכמת המצולם) ומעלה אותו לרשת האינטרנט או שולח בטלפון נייד באפליקציות שונות כוואטסאפ  , טיקטוק וכו' ללא הסכמת המצולם. מקבל הסרטון יכול להפיץ אותו למספר בלתי מוגבל של נמענים, וכל אחד מהם יכול להמשיך ולהפיץ אותו באופן דומה. כך נוצרת שרשרת של העברות שעלולה להביא לתפוצה רחבה מאוד של הסרטון.

Template is not defined.
הפצת סרטון מיני באינטרנט עורך פלילי
נאשם בהפצת סרטון מיני? לקבלת ייעוץ משפטי חייג
דילוג לתוכן